Inleiding tekst slides
Smoking cessation: The role of the nurse tekst slides
Effectiveness en cost-effectiveness of treatment tekst slides
How to measure the smoking intake: The Fagerströmtest and CO-measurement tekst slides
Tabaksgerelateerde aandoeningen en de effecten van rookstop op het lichaam tekst
Inschatten van de motivatie en het stappenplan in rookstopbegeleiding tekst
Hulpmiddelen: farmacotherapie tekst
Lange termijn effecten van rookstopbegeleiding in groepsverband tekst
Belang van een goed rookstopbeleid in het ziekenhuis. tekst
Model: rookstopanamnese voor verpleegkundigen