Astma: nieuwe inzichten en behandelingen
(Prof. dr. G. Brusselle, UZ Gent)

Educatieve rol van de verpleegkundige bij astma
(dhr. D. Schuermans, UZ Brussel)

Interpretatie van provocatietesten
(dhr. G. Celis, UZ Leuven)

Het nut van allergietesten
(Dr. Elke Hardeman, O.L.V. ziekenhuis, Asse)

Longfibrose
(Prof. dr. J. Yserbyt, UZ Leuven)

De meerwaarde van een verpleegkundig consulent
(Mevr. A. Schoonis, UZ Leuven)

“Verpleegkundig spreekuur”                
(Mevr. K. Leceuvre, UZ Leuven)

Een gezonde mens in een gezonde omgeving      
(Dr. F. Hermans, UZ Antwerpen )

Tuberculose: de basis, een praktische en klinische overview
(Dr. C. Depuydt, AZ St-Jan Brugge)

Aerogene isolatie bij open longtuberculose, laten we het luchtig houden 
(Mevr. E. De Brabandere, UZ Gent)