De opleiding is gericht op verpleegkundigen die werken met patiënten met een longziekte.
De hoofddoelstelling is om meer kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen op het vlak van zorg voor patiënten met een longaandoening.

Specifieke doelstellingen zijn:
• Kennis en inzicht verwerven over algemene begrippen, ziektebeelden, onderzoeksmethoden en behandelingswijzen in de pneumologie
• Inzicht verwerven in specifieke verpleegkundige attitudes

Lesdagen:
• 16 en 30 januari 2023
• 6 en 27 februari 2023
• 6, 16 en 27 maart 2023
• 17 en 24 april 2023
• 3 mei 2023

Examendatum:
• 22 mei 2023 (voormiddag)

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

MEER INFO