ANNULATIE!

De permanente vorming ‘Pneumologie 2021-2022’ wordt geannuleerd en niet opgestart op 10 januari 2022.

UZ Leuven wil medewerkers vrijmaken en prioritair inzetten in de zorg.  De Covid19-pandemie vraagt immers extra inspanningen om de zorg te blijven garanderen en ook de reguliere non-Covid19-zorg staat sterk onder druk.

De permanente vorming Pneumologie wordt daarom verplaatst naar volgend academiejaar ‘2022-2023’

Meer info volgt later.